Betaling

Vi kræver betaling for varen gennem vores betalingsløsning på hjemmesiden. Vores betalingsbetingelser er kontant betaling ved levering/afhentning, alternativ betaling er med betalingskort på vores kortterminal. Eventuelle afvigelser fra dette skal tydelig fremgå af ordrebekræftelsen. Kredit skal aftales på forhånd, og er kun bindende ved skriftlig aftale.

 

Personværn

Alwaysfootball behandler persondata ifølge Persondataloven. Oplysninger som kan knyttes til dig som person vil aldrig blive gjort tilgængelig for andre virksomheder eller blive koblet med andre eksterne registre.

 

Kortinformation

Når du handler hos Alwaysfootball bliver betalingen behandlet af PayPal, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard. Al kortinformation bliver opbevaret i henhold til kortselskabernes regelsæt.

 

Afbestilling

Ønsker du at afbestille varerne skal du hurtigst muligt tage kontakt til vores kundeservice/salgsafdelingen. Er varen allerede blevet videresendt fra os, så gælder reglen for vanlig retur af varer.

 

Reklamation

Er der en mangel på varen, så må du inden rimelig tid efter at du opdager den, give Alwaysfootball skriftlig melding (e-mail, fax eller brev) hvor du gør opmærksom på manglen. Alwaysfootball vil da give dig information/instrukser på, hvad du skal gøre. Reglerne om reklamation findes i Købeloven Alle reklamationer skal ske skriftligt straks efter fejlen er eller burde være opdaget. Hvis det viser sig at leverede varer har mangler, som vi har ansvaret for, har vi valget mellem at afhjælpe manglen, at foretage omlevering eller at kreditere køberen for hele eller dele af fakturabeløbet. Ved hele krediteringen skal vi have den mangelfulde vare stillet til vores disposition. Hele krediteringen kommer kun på tale ved væsentlige mangler. Køberen kan kun gøre krav gældende for den del af en leverance som er mangelfuld. Vores ansvar er i alle tilfælde begrænset opad til varens fakturaværdi, og vi har intet ansvar for skade eller tab, som skyldes varens videre anvendelse eller for andre former for indirekte skade eller tab. Vores ansvar omfatter kun fejl, som kan føres tilbage til vores leverance. Omkostningerne ved fejlens konstatering, eventuelle demontering, forsendelse og installation er ikke inkluderet i ansvaret, men påhviler kunden. Vores ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab. Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller andre som han har ansvaret for. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. Sælger er ikke ansvarlig for driftstap, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Vi gør særlig opmærksom på, at vores pligt til at udbedre mangler eller foretage omlevering ikke omfatter:

Hvis en vare sendes i retur pga. reklamation, skal reklamationsskema udfyldes og sendes med varen.

 

Afbestillingsregler

Etter at betalingen er fortaget kan kunden ikke afbestille fodboldbilletterne/pakkerne, de kan heller ikke afbestilles hvis fodboldkampen skulle flyttes til et andet tidspunkt eller dato. Vi må selv forhåndsbestille hotel og billetterne og vi er ikke garanteret refusion, da andre leverandører og klubber ikke gir refusion. Uanset årsagen vil det ikke blive refunderet. Skulle kampen blive flyttet, vil disse billetter fortsat være gyldige på ny. OBS!

  1. Priserne kan forandres i løbet af sæsongen.
  2. Kampdato og klokkeslet kan forandres undervejs på grund af tv-rettighederne, og eventuelle cup’er som spilles. Du skal holde dig opdateret på dette og dobbelttjekke dette selv. Vi anbefaler at du bestiller 3 nætter, for at undgå risikoen ved at kampen kan blive flyttet.